Karusel SKJ 12 A CNC s hydraulickým upínaním obrobku

91.jpg